Wręczanie nagród za najlepszą fotografię

Wspieramy młodych artystów fundując nagrody m.in. w konkursach fotograficznych.